محتوای سایت پیوی فیلم سانسور شده و درصورت درخواست ساماندهی یا صاحب اثر حذف خواهند شد.

فیلم روزها Days 2020
6.5
ژانر :
127 دقیقه

روزها 2020 ، کنگ تنها در خانه‌ای بزرگ و نون در آپارتمانی کوچک در شهر زندگی میکند. بعد از ملاقات و جدایی از یکدیگر, روزهای آنها به منوال گذشته ادامه پیدا میکند.

این فیلم هیچ دیالوگی ندارد
دانلود